Tips

1. Voor ons is de beste werkwijze, als u uw pagina's als losse pagina's opmaakt, u kunt dus beter geen spreads maken, want dit zou problemen kunnen geven bij het in position zetten van uw document. Wilt u toch dat uw pagina's naast elkaar staan, maak dan gebruik van documentlayout.

2. Maak spreads niet op als één pagina, omdat u dan geen gebruik kunt maken van automatische nummering.

3. Maak de buiten- en binnenzijde van het omslag op in een apart document. Maak de buitenzijde van het omslag aan als één pagina compleet met rugdikte en eventuele flappen. Zet de tekst niet vast op het basislijnstramien.

4. Controleer het document met de functie spellingcontrole. Let op consequent gebruik van aanhalingen. Gebruik geen enkele en dubbele aanhalingen door elkaar en ook niet in combinatie met minuten- en inch-tekens. Let op dubbele spaties en afbrekingen.

5. Om regelmatig zetwerk te krijgen, raden wij u aan in de A&U-specificatie de 'uitvulzone' op 0% te zetten en 'Enkel woord uitvullen' niet aan te vinken.

6. Het splitsen van documenten werkt onoverzichtelijk en is tijdrovend voor ons productieproces. Wilt u uw documenten toch splitsen, let dan op de indelingen van de katernen op de drukvellen. Geef vervolgens duidelijke namen aan de documenten.
Bijvoorbeeld:
pagina 01-32
pagina 33-64
pagina 65-96 enz.

Fonts

1. Gebruik nooit systeemfonts die standaard bij computers worden bijgeleverd. Deze fonts hebben namelijk geen bijbehorende printerfonts en draaien daarom als bitmap-letter uit. Gebruik alleen fonts die je hebt gekocht bij een fontleverancier, dan beschikt u zowel over de scherm- als printerfonts.

2. Lever alle fonts mee die in het document worden gebruikt. Vergeet niet de fonts mee te leveren die gebruikt zijn in teksten en logo's ín illustraties. En lever geen overbodige fonts mee, dit kan namelijk tot een fontconflict leiden, waardoor bijvoorbeeld een andere letter uitgedraaid wordt dan de bedoeling was.

3. Gebruik in x|press niet de optie 'stijl'. Het gebruik van deze stijlen (bijvoorbeeld bold of italic) wil namelijk niet zeggen dat de betreffende letter deze varianten ook daadwerkelijk heeft. Ze worden, wanneer u de optie 'stijl' gebruikt slechts kunstmatig vervaardigd. Kies het font daarom altijd via het menu, dan krijgt u de echte varianten.

4. Door een laserprint uit te draaien, kunt u controleren of u de juiste fonts hebt gebruikt en of u deze compleet hebt meegeleverd.

Kleur,overlap,overdruk,uitsparen van afloop

1. Indien het drukwerk alleen bestaat uit CMYK, zet dan alle gekleurde teksten, lijnen en vlakken in x|press op 'uitsparen'. Alle witte teksten, lijnen en vlakken hebben uitsparen nodig. Alle zwarte teksten, lijnen en vlakken daarentegen kunnen beter op overdruk worden gezet.
LET OP: Het kan zijn dat, indien u een zwarte tekst met een handmatige opdracht op 'overdruk' hebt gezet, deze niet automatisch op 'uitsparen' springt als u deze tekst verandert van zwart naar wit. De tekst wordt dan niet afgedrukt.

2. Indien u gebruik maakt van een vijfde drukkleur, is het wenselijk dat u de tekst een overlap meegeeft. Biedjeprijs gebruikt hiervoor standaard 0,05 mm oftewel 0,142 pt.

3. Indien u zilver, goud of andere metallic kleuren gebruikt, is het wenselijk dat u voor de overlap (en andere vraagstukken) contact met Biedjeprijs opneemt. Dit geldt ook voor alle andere afwijkende kleurvormen.

4. Hou er rekening mee, dat pms-kleuren die in een full colour-opbouw worden gedrukt, er heel anders uit kunnen zien dan de pms-kleur die u voor ogen hebt. Ook de kleuren die je op het beeldscherm ziet, kunnen afwijken van de kleuren in druk.

5. Wilt u kleurvlakken gedrukt hebben in een kleur uit een afbeelding, meet dan de waarde(n) in Photoshop of omcirkel de gewenste kleur op een kleurproef. Biedjeprijs bepaalt dan de kleur met behulp van Photoshop en de colour bible. Biedjeprijs kan de kleuren ook spectraal meten.

6. Afbeeldingen en kleurvlakken die aflopend zijn, moeten minimaal 2 mm afsnee hebben. Vanzelfsprekend is dat voor linkerpagina's aan de linkerzijde (aan de boven- en onderkant en voor rechterpagina's aan de rechterzijde (boven- en onderkant).

7. Door een kleurgescheiden laserprint te maken en die goed te controleren, kunt u problemen met overlap, overdruk, uitsparen en afloop vermijden.
LET OP: LR-beelden printen NIET kleurgescheiden.

Afbeeldingen

1. Als u afbeeldingen bij ons of bij een lithograaf laat scannen, kunt u van die afbeeldingen lage resolutie (LR) bestanden krijgen. Deze zijn door u snel te importeren in xpress. In deze bestanden kunt u echter GEEN beeldbewerkingen uitvoeren. Daarvoor heeft u hoge resolutie (HR) bestanden nodig. Het is altijd beter beeldbewerkingen door ons te laten uitvoeren. LR-afbeeldingen zijn dus niet te bewerken, alleen te verwerken. Geef dus geen kleurtjes, maak geen retouches en bewaar ze niet als een ander formaat.
Lage Resolutie: LR
Hoge Resolutie: HR

2. U kunt ook eigen HR-bestanden aanleveren, Biedjeprijs kan deze omzetten naar LR-bestanden. Hierdoor kunt u sneller in x|press werken en kan Biedjeprijs sneller belichten.

3. Aan de bestandsnaam van de LR-afbeeldingen mag niets worden veranderd. Zelfs iets kleins als het veranderen van een punt, komma, spatie of hoofdletter kan leiden tot een verkeerde communicatie in het systeem van Biedjeprijs. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gebeuren, dat in een uitdraai een LR-afbeelding staat in plaats van een HR-afbeelding.

4. Let bij het plaatsen van illustraties op dat deze netjes in het illustratiekader staan. Te grote illustratiekaders kunnen zorgen voor lijntjes en rafelige kanten op film of plaat. Ook donkere randen aan litho's die niet goed zijn uitgekaderd komen wel op film of plaat terecht. Dit hoeft u niet altijd op het scherm te zien.

5. Scant u zelf? Zorg er dan voor dat de halftoon-scans minimaal in 300 dpi worden gescand. Gebruik geen onnodig hoge scanresoluties, deze leiden niet tot een betere kwaliteit. Wel tot gigantische bestanden en navenante verwerkingstijden.

6. In x|press kunnen afbeeldingen zonder kwaliteitsverlies vergroot worden tot 120%. Verkleinen kan tot 10%.

7. Full colour-scans kunt u als TIFF of als EPS.dcs aanleveren. Zwart-wit scans kunt u als TIFF of als EPS aanleveren. TIFF's zijn makkelijker te bewerken in x|press. Een nadeel van een in x|press bewerkte TIFF is echter, dat u geen controle meer hebt over wat er met de afbeelding gebeurt. Vrijstaande afbeeldingen levert u bij voorkeur als EPS aan, omdat het bij TIFF-bestanden kan voorkomen dat er in de uitdraai rafelige randen aan de afbeelding ontstaan.

8. Indien u gebruik maakt van duotonen, dan is het belangrijk welke kleuren u gebruikt. Laat u het drukwerk maken in bijvoorbeeld pms-kleuren, dan dient de afbeelding in Photoshop in de duotoon-modus te staan. Indien de duotoon afgedrukt wordt in full-colour drukwerk, dan moet de afbeelding in Photoshop omgezet worden in de cmyk-modus. Zou u nu de afbeelding in de duotoon-modus laten staan, dan wordt deze NIET belicht. Ditzelfde geldt trouwens ook voor RGB-afbeeldingen. Let er wel op dat bij het omzetten van afbeeldingen van RGB naar cmyk kwaliteitsverlies kan optreden. Vertrouw niet op de standaardinstellingen van Photoshop. Twijfelt u over uw instellingen, laat het omzetten van deze RGB-beelden dan bij ons uitvoeren. U moet dan wel doorgeven met welke RGB-voorkeuren de scans zijn gemaakt en/of de originelen bijleveren.

9. Lijntekeningen moeten worden gescand met een resolutie tussen de 900 en 1200 dpi.

Overige Illustraties

1. Lever de originele illustratiebestanden altijd mee. Indien het originele bestand ontbreekt wordt het niet belicht op film of plaat, terwijl het wel te zien is in het x|press document. Het ontbreken van een illustratie zorgt altijd voor tijdverlies in het productieproces.

2. Lijntekeningen die omgezet zijn van een PC naar bijvoorbeeld Illustrator (op Mac formaat), kunnen onaangename verrassingen geven. De lijndiktes die u ziet op een print of op het scherm, kunnen in een filmuitdraai of CTP-plaatbelichting dunner zijn dan de bedoeling is. Scherm en printer hebben een grove resolutie, waardoor dunne lijnen niet optimaal weergegeven kunnen worden. Om dit te vermijden, is het raadzaam de lijnen één voor één te controleren. Neem contact op met Rosbeek indien u twijfelt over de dikte van de lijnen.

3. Let er op dat, indien u pms-kleuren gebruikt in een illustratie, deze pms-kleuren ook precies hetzelfde benoemd zijn in x|press. Moet een pms-kleur uitgedraaid worden in full colour, dan dien u deze om te zetten in x|press naar CMYK-separatie.

Wij wensen u veel succes met het opmaken en aanleveren van uw documenten. U kunt ons altijd bereiken via uw orderbegeleider binnen ons bedrijf.